MISSIE bephila

bephila is de drijvende kracht voor de promotie van de filatelie (het verzamelen van postzegels, frankeer- en communicatiemiddelen en andere ‘collectables’) bij de filatelisten (verzamelaars en niet-verzamelaars) en niet-filatelisten, door het communiceren, ondersteunen en versterken van de kwaliteiten van de hobby (leerrijk, rustgevend en actief).

WAARDEN

De vereniging staat voor de waarden : verbindend, betrokken, open en transparant.

VISIE

Wij geloven dat - in een wereld waarin de communcatie- en frankeermiddelen in volle evolutie zijn – de filatelie (het verzamelen van postzegels en frankeerwaarden en communicatieproducten) zich verder zal ontwikkelen en haar plaats als populaire hobby voor alle lagen van de bevolking zal weten te behouden.

We geloven dat de hobby filatelie een bron zal zijn voor iedereen om zich cultureel en persoonlijk te verrijken.

Het is onze ambitie om het aantal verzamelaars van postzegels, frankeermiddelen en communicatie producten in België te verdubbelen.

Meer info nodig ? Contacteer ons :

  1. per brief : secretariaat bephila , Egide Walschaertsstraat 1 bus B, 2800 Mechelen
  2. per e-mail naar bephila  : secretariaat bephila