De filateliecommissie

Het is de Filatelistische Commissie, met filatelie experten en historici, die haar mening moet geven over de suggesties en actief deelneemt aan de selectie. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van bpost, de academische wereld, de postzegelhandel, de filateliepers, en ook uit filatelisten en postzegelontwerpers. Ze komt verschillende keren per jaar samen. Nadat  het postzegel uitgifteprogramma door de Koning en de voogdijminister van de posterijen werd bekrachtigd, wordt het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vanaf dat moment kan men starten met het ontwerpen van de postzegels uit het nieuwe jaarprogramma  van de uitgiftes van de zegels.

De kalender van de uitgiftes wordt opgesteld en er wordt een lijst gemaakt van de kunstenaars (grafici, illustratoren, fotografen en etsers) in functie van de onderwerpen. De kunstenaar aan wie het ontwerp van de postzegel wordt toevertrouwd ontvangt een goed gedocumenteerd dossier met een technische beschrijving. In dit dossier zitten alle elementen die op de postzegel moeten komen. De meeste grafici maken een ontwerp dat vier tot zes keer groter is dan de postzegel. Tot slot wordt het ontwerp bezorgd aan de zegeldrukkerij die de zegels moet drukken.