Philately & Stamps Printing

Deze afdeling van bpost houdt zich bezig met de uitgiftes van Belgische postzegels. Het team werkt in Mechelen, in het gebouw van de postzegeldrukkerij.   

Het kiezen van de thema’s gebeurt volgens een welomlijnd proces. Tijdens het jaar, in de zomer, lanceren we een oproep voor thema’s voor het filatelieprogramma dat twee jaar later wordt uitgebracht. Dit richt zich tot het volledige publiek, maar voornamelijk tot de wereld van de filatelisten.

Philately & Stamps Printing ontvangt tal van voorstellen om bepaalde evenementen of beroemde personen te herdenken via een postzegel. Deze suggesties komen evenzeer van overheidsinstellingen  als van niet-gouvernementele organisaties, filatelisten of particulieren (verzamelaars of niet-verzamelaars).

Gedurende lange tijd was het traditie om een postzegel met een afbeelding van een beroemd persoon alleen postuum uit te brengen. Alleen de leden van de koninklijke familie hadden het privilege om al tijdens hun leven op een postzegel te prijken.  

Ondertussen is de filatelie ook op dit vlak geëvolueerd. Beroemde Belgen werden eerst onrechtstreeks afgebeeld op postzegels. Sinds enkele jaren worden  verdienstelijke Belgen geëerd door de uitgiftes van een zegel. Als voorbeeld citeren we de postzegels die werden gewijd aan onze beroemde tennisvrouwen, Justine Henin en Kim Clijsters , en natuurlijk ook de grootste sportman  van de 20ste Eeuw Eddy Merckx.

Abonnement Thematische Postzegels