Waar postzegels kopen?

1. Zo koopt u uw postzegels bij bpost :

- Online via onze e-shop

U wil doelgericht kunnen kiezen uit het volledige aanbod? Ga dan eens kijken in onze e-shop om al onze zegels en andere filatelieproducten te ontdekken.

- Door een abonnement te nemen

U kan ook een abonnement nemen: dan krijgt u alle postzegels van onze jaarverzameling toegestuurd. U kan kiezen uit verschillende formules.

- In postkantoren

In postkantoren kan u terecht voor permanente en thematische zegels.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwe uitgiftes, is er ook Philanews, het filatelietijdschrift van de Filateliedienst van bpost. Het verschijnt vier keer per jaar; abonnees en trouwe klanten krijgen het gratis in de bus. Het is een belangrijke bron van informatie, zowel voor de verzamelaar als voor liefhebbers van mooie zegels.

2. Postzegels kopen bij handelaars

Na enige tijd worden de postzegels niet meer verkocht bij bpost: na ongeveer twee jaar voor de zegels van de bijzondere uitgiften; voor de zegels van de courante series geldt een veel langere periode.

U kan ze dan nog vinden bij handelaars of op de vrije markt, waar hun prijs afhangt van vraag en aanbod. De postzegelhandelaars geven een jaarlijkse « Officiële Belgische Postzegelcatalogus “ (OBP) waarin alle prijskwoteringen op de secundaire markt vermeld worden.

Er zijn ongeveer 70  postzegelverkopers, waarvan er  een 50-tal gegroepeerd zijn in de vzw Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaars. 

BBKPH: Priester Cuypersstraat 3 • 1040 Brussel, Etterbeek • Website: http://www.bbkph-cpbntp.be  E-mail: info@bbkph.be

In de meeste provinciesteden  is er minstens één handelaar. Het is vaak een allrounder waar u terecht kan voor postzegels en variëteiten, albums om de postzegels te klasseren en catalogi.  Hij kan u adviseren en helpen om richting te geven aan uw collectie.

Verder worden er regelmatig postzegelbeurzen georganiseerd waar de postzegelhandelaars hun aanbod aan de liefhebbers voorstellen. En soms met verrassend veel bezoekers!

Voor de meer zeldzame stukken kan men beter een expert consulteren. Dat mag u er echter niet van weerhouden om de gespecialiseerde filateliepers en dito boeken te raadplegen.

3. Postzegels aanschaffen in filatelieclubs 

In een filatelieclub krijgt u de nodige adviezen.

Een must voor iedere verzamelaar dus! Iedere vereniging moet trouwens ook aangesloten zijn bij de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen (KLBP). Terwijl de Internationale Filateliefederatie (FIP) filatelisten van over heel de wereld verenigt, brengt de vzw Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen alle clubs van heel België samen. Meer dan 250 clubs zijn aangesloten bij de KBLP.

Dit geeft  ruim 20.000 filatelisten de mogelijkheid om hun collectie uit te breiden via uitwisselingen en veilingen op clubniveau  en om hun kennis over de meest gespecialiseerde onderwerpen verder te verdiepen, dankzij ontmoetingen met gespecialiseerde filatelisten. Wie nog verder wil gaan met zijn opzoekingen en ontdekkingen, krijgt van de federatie de kans om deel te nemen aan tentoonstellingen, een onmisbare stap  om zijn kennis te delen en uit te diepen.

4 . … en op de voorverkopen

Voor iedere uitgifte organiseert de afdeling Philately & Stamps Printing van bpost een voorverkoop. De postzegels worden traditioneel uitgegeven op maandag en de voorverkoop vindt de zaterdag daarvoor plaats. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Dat is gewoonlijk het geval voor een specifieke datum gekoppeld aan een evenement dat werd gevierd tijdens de voorverkoop. Een voorbeeld: de postzegel voor prinses Elisabeth werd in voorverkoop gebracht op vrijdag, de dag van haar eerste verjaardag. De voorverkopen worden altijd samen met een filatelieclub georganiseerd. bpost beslist in samenwerking met de K.L.B.P. welke club de eer krijgt. Deze plaatselijke filateliebeurzen geven filatelisten de kans om hun collecties tentoon te stellen en ze te tonen aan hun familie, vrienden en kennissen.