Waarom lid worden van een filatelie club ?

Personen die belangstelling hebben voor de filatelie in al zijn vormen kunnen zich verenigen.

De uitwisseling van de ervaringen tussen aangeslotenen van verschillende niveaus (neofiet, beginneling, gevorderde, expert) geven de leden de mogelijkheid om van elkaar te leren, zich verder te ontwikkelen, gegevens te delen of uit te wisselen, kortom de kans  om hun verzameling op te waarderen.

De club kan eveneens helpen een verzameling of een waardevol stuk te evalueren indien de persoon dit wenst.

Deze waardebepaling kan helpen om een  verzameling of een gedeelte ervan te verkopen, ofwel tijdens de clubvergaderingen ofwel door andere verkoopsopportuniteiten aan te bieden .

Wie kan aansluiten bij een filatelie club ?

Een club staat open voor ieder persoon die belangstelling heeft voor postzegels en postzegelverzamelingen.

De club aanvaardt zowel startende verzamelaars als de reeds gevestigde verzamelaars.

De club biedt de mogelijkheid om de passie voor filatelie met anderen te delen.

Wat kan een filatelieclub bieden aan het leven van een gemeente ?

De filatelieclubs worden dikwijls gevraagd door de culturele verenigingen van een stad of gemeente om verschillende tentoonstellingen op te stellen (thematisch, interclub, …), of deel te nemen aan vergaderingen.

Een filatelieclub beschikt via de leden over een grote kennis van het  plaatselijk of regionaal historisch patrimonium en beschikt soms zelfs over historische documenten van grote waarde.

Zo levert de club een bijdrage  tot de ontwikkeling van de plaatselijke cultuur.

Wat kan een filatelie club bijbrengen aan een aangesloten verzamelaar ?

 • aanwezigheid van ervaren filatelisten die de nieuw aangesloten leden kunnen begeleiden in hun ontwikkeling en hen vooral behoeden om foutieve keuzes te maken.
 • Zoeken naar dat ene ontbrekende stuk
 • Voorstellen van een « Thematische » dienst die de leden in staat stelt om zegels die deel uitmaken van één bepaald thema gemakkelijker te bekomen (Buzin, vogels, bloemen, ruimtevaart, enz…)
 • Tegelijk lid kunnen zijn van officiële organismen ( Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen, Provinciale koepels, enz…)
 • Een toegangsticket krijgen tot deelneming aan  tentoonstellingen (pre-competitief, regionale, nationale en internationale tentoonstellingen)
 • Medewerking van onderlegde  en correcte handelaar.
 • Aankondiging van voorverkopen, ruilbeurzen, tentoonstellingen, enz…
 • Ter beschikking stellen van de nodige documentatie
 • Vergaderingen over alle aspecten van de verzamelingen
 • Avondlijke debatten over één of meerdere onderwerpen ( verrijkende discussies waaraan iedereen kan deelnemen)
 • Maandblad van de club (papier of elektronisch)
 • een filatelistische abonnementendienst (nieuwigheden van één of meerdere landen)
 • aanzienlijke korting op al het materiaal (alle verzamelingen)
 • veilingen  met zeer interessante prijzen
 • De mogelijkheid om zegels afzonderlijk te bekomen (zonder prijsverhoging)
 • Spel, cultuur, reizen of excursies en sociale contacten als gemene deler in een gemeenschappelijke passie.
 • Een filatelistische tombola …