Inleiding :

De wereld van de filatelie  bestaat uit mensen die postzegels verzamelen en rangschikken.

De ene doet dit rustig thuis, geïsoleerd, en ontdekt de wereld via het thema dat  de rode draad is van zijn verzameling.

Anderen verzamelen zich in kleine groepen om zo hun postzegels uit te wisselen en deel te nemen aan wedstrijden, of beschouwen hun hobby eerder als een mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling.

 

Een aantal van deze filatelie clubs hebben zich verzameld in een Koninklijke Landsbond .

De federatie