Ik begin eraan

Zoals je een reis kiest.

Eerst leg je je eindbestemming en de verschillende etappes vast, volgens voorkeur en budget. Je doet dat volgens een bepaalde methode en met passie, zonder de draad te verliezen. Ondanks de moeilijkheden die je hier en daar ondervindt …

Het is niet meer mogelijk om zegels van uit de hele wereld te verzamelen. Er zijn er te veel. Beperk je tot één land (je geboorteland, bijvoorbeeld), tot een regio of tot een provincie die je na aan het hart ligt. Vervolgens klasseer je de zegels chronologisch of per genre.

Als het onderwerp van een zegel je meer boeit, kies dan voor een thematische verzameling. Zegels bieden een oneindige keuze aan thema’s. Kies op basis van je eigen smaak. Dan kan je je binnenkort verdiepen in fascinerend opzoekingswerk dat alleen focust op het thema dat je koos. Kies geen al te breed thema en orden je verzameling op een harmonieuze, evenwichtige en persoonlijke manier.

De kogel is door de kerk!

Heb je gekozen voor een themaverzameling en bepaalde je zelfs al een thema? Misschien koos je “heteluchtballonnen”of “Europese vuurtorens”? Dan komt het er nu op aan om alle zegels bijeen te brengen.  

In een themaverzameling kruipt veel werk. Maar het is zo plezierig om al je ontdekkingen met anderen te delen en om over het onderwerp en de presentatie  van je collectie te praten, dat je als verzamelaar nooit ‘vereenzaamt’.

Je kan starten met een minimale uitrusting :

  • Een pincet om de zegels vast te nemen.
  • Een degelijk vergrootglas, groot genoeg om de hele postzegel te bekijken.
  • Een verzamelmap met strookjes om makkelijk postzegels te klasseren en te verplaatsen.

Open de dozen, lades, schriftjes en oude albums waarin vergeten postzegels zitten. Als je denkt aan “ontspannen, ontdekken en verzamelen”, dan zullen die zegels niet lang op een hoopje liggen. Presenteer je postzegels, bekijk en sorteer ze. Geef zin aan je verzameling: dat maakt ook je vrijetijdsbesteding zinvol. Het plezier krijg je erbij. Rangschik de postzegels voorzichtig om ze goed te kunnen bekijken en hun verschillen te observeren.

Vorm, afmetingen, land van herkomst of onderwerp, oude of recente postzegels, gewone postzegels of gelegenheidszegels …

Sorteer de postzegels in drie stapeltjes: Belgische zegels, buitenlandse zegels, onbekende zegels en andere (bijv. frankeervignetten, brieven enz.).

Sorteer de postfrisse en de afgestempelde zegels in aparte stapeltjes. Leg gelijke of sterk op elkaar lijkende zegels samen en rangschik de reeksen in stijgende nominale waarde.

Hou je dubbele of tweedekeus zegels bij om die te ruilen.

Hou alleen de beste postzegels bij, de zegels waarvan de tandjes nog intact zijn. Geef de voorkeur aan nieuwe zegels met de gom in perfecte staat.

Een postfrisse zegel werd nog niet gebruikt om post te frankeren.

Hij moet nog net zo ‘nieuw’ zijn als toen je hem in het postkantoor haalde: voor- en achterkant in perfecte staat, met de oorspronkelijke gom.

Een afgestempelde zegel werd wel al gebruikt om post te frankeren. Hij werd ongeldig gemaakt door een stempel, een postmerk of een pennenstreek waardoor hij niet opnieuw kan gebruikt worden voor postdoeleinden.

Wanneer je de zegel van de omslag losmaakt, verliest hij zijn gomlaagje.

Over het algemeen is een afgestempelde zegel minder waard dan een nieuwe postzegel. Vergeet niet dat nieuwe zegels – op enkele uitzonderingen na –, hun frankeerwaarde behouden.

Een zegel identificeren betekent dat je bepaalt wat zijn land van herkomst is, zijn uitgiftedatum, wat hij voorstelt en of hij behoort tot een bepaalde reeks. Het is de zegel kunnen ‘lezen’.

Maar het is niet altijd makkelijk om te weten te komen wat op een zegel staat, wat hij voorstelt en wat de waarde van de zegel is.

Maar dankzij je ervaring, je visueel geheugen, verschillende catalogi en tips kan je die hinderpalen overwinnen.  

 

  1. Identificeren volgens land
    Het land van herkomst staat meestal op de zegel. Als het er in het Latijnse alfabet op staat, kost het geen moeite dat te ontcijferen. Maar als de landsbenaming er in Aziatische, Arabische, Cyrillische, Hebreeuwse, Griekse of Keltische tekens op staat, is dat niet evident. Om dit euvel te omzeilen kan je raad inwinnen bij andere verzamelaars of in gespecialiseerde naslagwerken duiken. Postzegels uit het Verenigd Koninkrijk  worden uitsluitend geïdentificeerd door een kleine afbeelding in profiel van Queen Elisabeth II.
  2. Vormen en formaten identificeren
    Rechthoekige en vierkante postzegels zijn de meest gebruikelijke formaten. Toch bestaan er zegels in alle vormen en formaten.