Tips en Tricks

De postzegel is een van de belangrijkste uitvindingen van de 19de eeuw en is moeilijk uit ons dagelijkse leven te bannen. Dankzij de postzegel ziet onze post er altijd anders en kleurrijk uit. Hij trekt onze aandacht.

Afgestempelde postzegels


Bijna 10 %  van de verzonden brieven zijn gefrankeerd met een postzegel. Houd alle enveloppen en postkaarten die je per post thuis krijgt bij. Laat je kennissen weten dat je postzegels verzamelt. Zij zullen bij hen thuis voor jou postzegels bijhouden, of in hun zaak of bedrijf. En ze zullen zeker aan jou denken als ze een postzegel kleven op een vakantie- of wenskaart.

Ga op zoek op zolders, open de kasten, kijk in oude koffers. Misschien stoot je er wel op een vergeten verzameling. Snuffel rond!  Bekijk de kleine annonces in de filatelistische pers, leer hun taal. Zoek een of twee buitenlandse correspondenten treuzel niet om hen te antwoorden. En plak zeker altijd een mooie postzegel op je post.
Bezoek regelmatig een postzegelclub waar je postzegels kan ruilen met verzamelaars van jouw niveau. Stel een mancolijst op (lijst van postzegels die je tekort hebt in je collectie), een waardevol document waarop alle nummers staan van de zegels die je nog mist en die je graag wil hebben.

Postfrisse postzegels

 

Andere manieren om postzegels te verzamelen :

 

  • Verzamel alle post die je krijgt en leg de enveloppen en kaarten apart.  
  • Vraag aan je naaste omgeving, familie, buren, school enz. om enveloppen bij te houden.
  • Vraag ook aan je huisarts dat hij/zij alle enveloppen die hij/zij krijgt apart houdt.
  • Vraag hetzelfde aan verschillende bedrijven: postorderbedrijven, ziekenfondsen, sociale secretariaten, verzekeringskantoren, belastingkantoren, gemeentebesturen enz. (je maakt het jezelf makkelijker als je aan je postbode vraagt welke bedrijven veel post ontvangen).
    De enveloppen die deze bedrijven ontvangen zijn niet altijd voorzien van een postzegel, maar dat is niet erg. Hou ze apart, want er zijn mensen die de stempels verzamelen die erop staan (frankeervignetten met reclameslogans).
  • Koop nieuwe postzegels in het postkantoor.
  • Reserveer nieuwe postzegels en natuurlijk ook de oude die je nog tekort hebt.
  • Bezoek verschillende beurzen en tentoonstellingen.
  • Ga naar rommelmarkten maar let op voor de prijzen en vooral de kwaliteit van de postzegels (verschillende manipulaties, vochtigheid ...).

 

 

Voor je een postzegel losmaakt, moet je er zeker van zijn dat de envelop of het document waarop de zegel kleeft niet afgestempeld is of geen postmerk of frankeerafdruk draagt.

Die elementen bepalen mee hoe waardevol of zeldzaam een stuk is! Sommige van deze poststukken zijn meer waard als de postzegel er nog opkleeft.

Dat is onder andere het geval voor “First Day Covers” (enveloppen met eerstedagsafstempeling), souvenirkaarten en poststukken met een speciale afstempeling of waarop een bijzondere vermelding werd aangebracht door de postdienst of de  postbediende.

 

Hoe week je een postzegel los?

 

Knip de zegel uit het document waarop hij is gekleefd. Laat daarbij voldoende plaats over rond de zegel.  

Opgelet, leg de postzegels met kleurstoffen die losgewreven kunnen worden aan de kant,  zoals bijvoorbeeld de voering en de rand van enveloppen, gekleurd inpakpapier, papieren met sporen van inkt of balpen; die zouden alles kunnen verkleuren.

Die postzegels behandel je apart. Twee nieuwe zegels die op elkaar kleven haal je best uit elkaar met de stoom van kokend water.

Leg de zegels in een badje gevuld met koud of lauw water.

De zegels moeten één na één in het water gedompeld worden. Ze mogen nooit op elkaar liggen.

Neem altijd kleine hoeveelheden. Laat de zegels een kwartier in het water liggen. Daarna ververs je telkens het water.

Maak elke zegel voorzichtig los met behulp van een postzegelpincet. Controleer of de gomlaag goed vochtig is, en leg zo nodig de zegels nogmaals in een badje met lauw water om alle gom te verwijderen.

Gebruik het pincet ook om de zegels op een wit vloeiblad te leggen (met de beeldzijde naar beneden).

Dompel de zegels opnieuw in een schaal met lauw water om alle gomsporen te verwijderen.

Leg de postzegels naast elkaar tussen twee witte, propere vloeibladen om ze te drogen. Leg er een lijvig boek op zodat de zegels niet gaan opkrullen.

Last but not least: controleer de staat van uw postzegels.

De minste papierverdunning doet hun waarde met de helft dalen.

Bij een onregelmatige tanding  (korte of ontbrekende tandjes) verliezen de zegels 50 à 90 % van hun w0aarde (wees vooral voorzichtig met de hoektanden).

Een gescheurde postzegel verliest alle waarde. 

N.B.:  Verzamelaars van nieuwe postzegels verkiezen zegels waarvan de oorspronkelijke gom intact is.

Zoek en verzamel alles wat met je onderwerp te maken heeft: oude en nieuwe postzegels en postale documenten (zonder beperking in tijd), van alle landen (zonder beperking in ruimte). Omdat er zoveel materiaal te vinden is, zal je tevreden zijn dat je het bij één enkel onderwerp hebt gehouden. Het thema dieren is bijvoorbeeld een heel ruim domein. Het is slim om je tot één enkel dier te beperken.

 

Tijdens je opzoekingen kom je veel te weten over je thema door woordenboeken, encyclopedieën, tijdschriften en boeken open te slaan. Maar je leert ook bij over de verschillende takken van de filatelie door tentoonstellingen te bezoeken en door ervaren postzegelverzamelaars te ontmoeten.

 

Wees nieuwsgierig en hou vol: de documentatie is onbeperkt. Zorg ervoor dat je alle opgedane kennis en gevonden documenten ordent. Schik de filatelistische stukken, zoals zegels en brieven, zorgvuldig in aangepaste albums. Ga zeer methodisch en voorzichtig te werk.

Stel eerst een plan op.

Giet je thema in een verhaal aan de hand van afbeeldingen (van de postzegels), documenten en korte, precieze teksten.

Je presentatie moet duidelijk zijn: zorg voor een evenwicht tussen postzegels, documenten en teksten. Gebruik je verbeelding en creativiteit.