bpost

Philately & Stamps Printing

Van ontwerp tot op uw brief of in uw verzameling: de postzegel legt een hele weg af voor hij bij u terechtkomt. Bij bpost zorgt de afdeling Philately & Stamps Printing te Mechelen voor het ontwerpen, drukken en versturen van de postzegels.

Elk jaar wordt er een postzegelcollectie ontwikkeld die ongeveer 20 gevarieerde thema’s omvat: van sport over geschiedenis tot natuur. Bijna allemaal hebben ze een link met België, en tonen zo het land in al haar rijkheid.

De filateliecommissie

Wat er op een postzegel komt, dat wordt beslist in de filatelistische commissie. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van bpost, experten uit de academische wereld zoals bijvoorbeeld historici, postzegelhandelaars, postzegelverzamelaars en filatelistische experten. Zij beslissen welke thema’s er op postzegel komen. Een leuk weetje: iedereen kan een idee indienen voor een postzegeluitgifte.

Bij het kiezen van de thema’s wordt steeds een goede afweging gemaakt tussen de onderwerpen zodat er een rijke mix is. Daarna gaan de designers aan de slag om de thema’s uit te werken en zo te zorgen voor een mooie postzegelcollectie.