De Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen – K.L.B.P.

De Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen groepeert meer dan 247 clubs en telt ongeveer +-10.000 aangesloten leden.

Naast de regionale en lokale clubs zijn ook meer gespecialiseerde verenigingen lid van de K.L.B.P.

De K.L.B.P is aangesloten bij FEPA (Federation of European Philatelic Associations), een Europees verband dat de verschillende nationale landsbonden in Europa verbindt.

Wat zijn de voordelen voor een club om zich daan te sluiten bij de Landsbond ?

Met een bijdrage aan de Landsbond van slechts 2 € per lid kunnen de leden van de aangesloten clubs genieten van de volgende niet te versmaden  voordelen :

Deelname aan wedstrijden met tentoonstelling van je eigen verzameling

Een tentoonstellingskader met beschermglas voor zestien bladzijden van het formaat A4 wordt ter beschikking gesteld.

Je verzameling ontvangt een filatelistisch paspoort, uitgegeven door K.L.B.P., waarin de behaalde resultaten genoteerd worden.

De jury bestaat uit filatelisten die speciaal zijn opgeleid voor deze taak. Zij zullen je verzameling beoordelen en punten toekennen .

Na het bekend maken van de resultaten zal een jurylid een kritische dialoog met je aangaan aangaande je werk.

Terwijl je verzameling bij elke tentoonstelling steeds verbetert, verkrijg je zo in verschillende stadia een toegangsticket tot het hoogste niveau: de internationale wedstrijd waar de mooiste verzamelingen van de wereld tegenover elkaar uitkomen.

Het tijdschrift Belgaphil wordt eveneens vier maal per jaar toegestuurd aan de aangesloten leden.

Financiële hulp .

De Provinciale besturen verschaffen aan de clubs hulp, raad en financiële ondersteuning bij de organisatie van specifieke of lokale activiteiten om zo aan het evenement de nodige uitstraling te kunnen geven.