Thematische Postzegels

Een opmerking over postzegels
  • Postzegels moeten in hun geheel gereproduceerd worden (met inbegrip van de tanding en alle bijhorende tekst).
  • Om frauduleus gebruik van de kopie van postzegels te vermijden, is het raadzaam om een veel kleinere of veel grotere schaal te gebruiken dan het origineel, of om in zwart-wit te drukken.
  • Gelieve ook een copyright-verklaring toe te voegen (‘© bpost’) in de directe omgeving van de afbeelding van de postzegel en een kopie van de uitgave te bezorgen aan Carla De Boodt, Phliately & Stamps Printing, Egide Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen (philately@bpost.be).
  • Wat de “afbeeldingen” betreft die op de postzegels staan, vragen wij u steeds toestemming te vragen aan de ontwerper of eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van het betreffende beeld.

Als u de afbeelding zou isoleren uit de postzegel om het te gebruiken of te reproduceren als illustratie voor andere doeleinden,  bent u verplicht de goedkeuring te vragen (of de eventuele rechten te betalen) aan de ontwerper of de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: WP Frank